Ayşe Erkmen

Hipparkos’un Yıldızları, 1992, Delikli metal plaka, neon tüpler, 50 x 70 cm (her biri)

Bu heykel Resim Heykel Müzesi’nde açılan ve Türkiyeli ve Yunanistanlı sanatçılardan oluşan “Sanat, Texnh” adlı sergi için yapıldı. Yıldız haritasını ilk kez oluşturan ve dolayısıyla burçları da keşfeden Hipparkos adlı astroloğun İzmir’de doğmuş ve yaşamış bir Rum olması nedeniyle bu sergi için böyle bir iş oluştu.

12 burcu simgeleyen 12 metal levha o burcun yıldız düzenine uygun deliklerle ve altlarında o deliklere ışık veren neonlarla ve her bir levhayı bir diğerine bağlayan kablolarla birlikte sergilendi.

2018-08-17T16:47:33+00:00