Guido Casaretto

Monte Grigio, 2017, Keten üzerine akrilik ve yağlıboya, 335 x 160 x 70 cm

Görsel algılama veya duyu algılarının tümü üretim sürecimde ana parametreleri oluşturuyor. Monte Grigio adlı çalışmada empresyonist dönemin ana unsuru olan fırça darbesinin tekrarı yapıtın ana bağlamını oluşturuyor. Bireysel ve doygun darbelerin tekrarı, ışık bilgisini temsil eden bir süreci bir manzara gibi katman katman biçimlendirir. Fırça darbesinin boyutu arttıkça izleyenin fiziki ve haptik bir algılaması da aynı oranda çoğalır.

2018-08-17T15:56:15+00:00