Sinan Demirtaş

Yaramaz mıyım?, 2016, Kâğıt üzerine karakalem, 205 x 130 cm

Homo Ludens – Oynayan İnsan, çocuk imgesiyle betimlenmiştir. Buradaki çocuk kapı eşiğindeki tırmanışı sergiler. Çevresel etkilere direnen, motor becerilerini deneyimleyen, umut vaat eden, ışığı hedefleyen, zihinsel bir çoğalma içindedir…

Çocukluk, kurtarılmış bir zaman dilimi, varolmayı hatırlatan bir başlangıçtır, direnmedir. Çocuk olmakla, yetişkin olma halini sınırlayan çizgide, ona yakıştırılan “yaramaz” olma durumunu sorgular.

Oyun, belirlenmiş sınırlar içinde kendine özgü kural ve ritüeller içerir. Sınır, iç dünyamızla bizim dışımızdaki gerçek dünyayı ayırır. Beden dış dünya ile ilişkisini, kendi dünyasıyla izleyici mekanını ayıran tuvalin sınırlarına temas ederek sağlar.

2018-08-17T16:09:06+00:00