Hakan Onur

Hakan Onur

Türkiye / Hayat Ağacı, 2000, Karışık Teknik, 137 x 309 cm

Beynin sol lobu mantıksal ve doğrusal, sağ lobu ise duyusal ve bütünsel bir şekilde çalışmaktadır. Beyincik ise kendisine ait bağlarla beyin kürelerine, omurilik soğanına ve varol köprüsüne bağlanır. Beyincik içine dağılmış olan sinirler dallanmış ağaç görünümünde olduğundan beyincik kesitinin görünümüne “Hayat Ağacı” da denir. Loblar arasında geçiş güzergâhı olarak “Hayat Ağacı” vücudun denge kontrolünü sağlaması nedeniyle önemli bir fonksiyona sahiptir.

M.Ö. 4000 yılından başlayarak günümüze değin bu topraklarda, Sümer, Hitit, Hatti, Urartu, Frigya, Lidya, Yunan, Roma, Bizans ve Türk- Osmanlı kültürlerinin günümüze ulaşan “kökleriyle” yaşama dair bilgi harmanlanmıştır. Doğu ve Batının buluştuğu bu nokta, tarihsel, kültürel ve tinsel bağlamıyla bir anlamda “dünyamız” için “Hayat Ağacı” işlevini üstlenmiştir.

Anadolu topraklarında binlerce yıldır birbiri üzerine eklemlenerek kendini çoğaltan bu mirasın görünür kılınıp sağaltılarak evrensel kültüre katılması oldukça önemlidir. Burada gerçekleşecek her değişim insanlık tarihinin yeni rotalarını tayin etme potansiyelini de taşımaktadır.

Türkiye de doğu ve batının buluştuğu bu topraklarda yer almaktadır.

Silkinip arınarak varoluş ereğine ulaşma yolculuğumuzda tüm hayata dair o kadim bilgiyi bedeninizin sınırı yaptığınızda, sınırlayan olmaktan çıkarak sizi koruyan, genişleten ve aydınlatan bir hale bürünür. İşte o zaman içsel ahenginiz kalbinizin ritmi olup çıkar…

2018-08-17T15:37:56+00:00