Ahmet Duru

Dipsiz Bir Kuyu, 2017, Karışık Malzeme, 16 x 21 x 40 cm

Genellikle çalışmalarımı doğa ve insan ilişkisi üzerine korunma/koruma   yokoluş ve varoluş temalarından yola çıkarak kurguluyorum. Bu çalışmamda, karışık teknikle ele almış olduğum eseri,  bahçe içinde ve ortasında duran yıkık bir ev yerleştirmesi olarak kurguladım. Yıkık bir eve gri ve soğuk görünen bir rengin hakim olmasının sebebi, kentteki betonlaşma ve beton rengini temsil ediyor. Biz her ne kadar kentten uzaklaşıp zihnimizi ve algılarımızı korumak için bazen doğaya gitsek de bir türlü bulunduğumuz kentten kopamıyoruz. Çalışma da, kent’in karmaşıklığından ,sıkışıklığından soyutlanmış uzak ve yalnız olarak görünen ‘’ev’’, zihnimizin ve algılarımızın korunma ve koruma toplanılan yeri ve arka bahçesi anlamlarının somut ifadesidir. Arka bahçede görüldüğü üzerine iki kanepe yer alır. Bu son toplanma alanıdır ve son umut olarak birlikte hareket etme arzusunu taşır. Evin ön tarafında ise bir çukur vardır. Giderek karanlığa yaklaştığımızda “Dipsiz bir kuyu” olarak görünür. Eser buradan kendi ismini alarak zihin dünyamızın umutsuz sonu olmayan bir karanlığana gönderme yapar.

2018-08-17T15:47:50+00:00