Alican Leblebici

Sick Dogs, 2015, Tuval üzerine akrilik ve yağlıboya, 100 x 80 cm

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir dip akıntısı olarak devam eden Punk ideolojisini “dövmeler” serisinde işlemeye çalıştım. Bir aidiyet, temsiliyet gibi içinde ait olma arzusunun bulunduğu dövmelerin izini sürdüm. Aynı zamanda bir karşı duruşun, direnişin temsiliyeti olarak Sick Dogs grubuyla tanıştım ve onlarla bir süre zaman geçirdim. Grup politikalarının temel amacı olabildiğince fazla özgürlük tanımak olan düşünce sistemi, bireycilik, otorite karşıtlığı politik anarşi, özgür düşünce ve ahlakı içeriyordu. Sick Dogsların dünyaya karamsar bir bakışı vardır çünkü modern uygarlık insanlık üzerinde bilinçli bir baskı kurmaktadır. Eserin şok etme, isyan ve hoşnutsuzluk ile başlayan anlatımları bir süre sonra taşıdığı mesajlar bakımından bir anti-faşist simgesi haline gelir. Hiperrealistic bir tavırla tuvale işlenen bu grup net mesajlar vermek veya şok edici bir duruşun parçası olmayı amaçlamakta ve estetikle şiddetin kesiştiği bir anlatımın izlerini taşımaktadır.

2018-08-17T16:10:35+00:00