Ferhat Özgür

Demokrasi Kulesi, 2017, Seçim sandıkları, metal raf, 130 x 284 x 127 cm

Demokrasi Kulesi devlet dairelerinden kopup geldiği izlenimi veren altı katlı metal bir rafın içine yerleştirilmiş altı adet ahşap oy sandığından oluşur. Bu sandıklardan en üsttekinin üzerinde “Milletvekili” yazar ve milletvekili oylamasını gösterir. Aşağıya doğru bürokrasinin içerisindeki farklı katmanlardan sıfatların yazılı olduğu sandıkları takip ederek bürokrasinin en yerel temsilcisi olan “Muhtar” yazılı sandığa kadar ineriz. En altta, nihayet üzerinde hiç bir sıfat bulunmayan isimsiz sandıklar vardır. Özetle, bürokrasinin, aslında kim olduğu farketmeksizin herkesin oyunun “1 birim” değer ihtiva ettiği seçimlerde bile toplumsal kategorilerin bir şemasını takip ederiz.

Bürokrasinin demokrasiyi nasıl kontrol altına alabileceğine dair açık seçik bir önerme olarak tasarlanan bu iş, aynı zamanda devlet mekanizmasının toplum denen organizmadan nasıl ayrışabildiğini de cisimleştirir. Demokrasi Kulesi bürokrasinin toplumu kategorize edişine, topluma dikte edişine ve tepeden bakışına ilişkin göndermelerle yükselir. Kurt ve kule yan yana geliş biçimleriyle bizi bürokrasi ve devlet mekanizması arasındaki manipülasyonların orta yerinde bırakır.

2018-08-17T16:01:36+00:00