Ferhat Özgür

Kurt, 2017, Ahşap seçim sandık parçaları, 483 x 248 x 145 cm

Tedavülden kaldırılmış ahşap seçim sandıklarının parçalanmasıyla vücuda getirilen bu monumental iş, bir anlamda sosyo-politik bir yapı söküm çalışmasıdır. Sanatçı birçok kültürün mitolojisinde kurucu bir öğe olarak rastlanan kurt figürünü burada güncel sosyo politik problemlerin simgesine dönüştürür. Tüm bedenini kuşatan derme çatma ve hırpani dokusuyla kurt, belli sembollerin kültür içerisinde ne denli büyük bir hacim kaplayabileceğine işaret ederken aynı zamanda bizleri semboller arası gelgitlerle karşı karşıya getirir.

Günümüzün sosyo politik karmaşasının içinde kurtuluş yolu olarak ihtiyaç duyduğumuz doktrinlerin aslında mevcut gerçekler dünyasında ne kadar çaresiz kaldığını eleştirel bir tutumla ortaya koyan bu eser, siyasi seçimler sonucunda ortaya çıkan ideolojik durumun genel  bir portresidir: Avrupa’da yükselen milliyetçilik. Sanatçı Kurt figürünü onun ayrılmaz bir parçası olan Demokrasi Kulesi ile ilişkiye sokarak, dogma öğretilerden oluşan yapıları, bireysel ve toplumsal paradigmaların birer göstergesi olarak yeniden yorumlar.

2018-08-17T16:02:23+00:00