Gülcan Şenyuvalı

Adımı Söyle serisi, Tuval üzerine akrilik, yağlıboya, kolaj ve dikiş

Mutlu Aile II/Ölü Tavşan, 2016-2017, 40 x 40 cm

Mavi Gökyüzü/Ölü Doğa II, 2016-2017, 35 x 25 cm

Kızkardeş/Kargalar, 2016, 40 x 40 cm

Kurşun Askerle Oynama/Ölü Doğa, 2016-2017, 30 x 25 cm

Mutlu Aile III/Ölü Doğa III, 2018, 40 x 40 cm

Liseli Kız/Hyena, 2016-2017, 30 x 25 cm

Adını henüz tam olarak koyamadığımız bir değişim ve dönüşümden geçmekteyiz. Söz konusu değişim-dönüşüm öyle ilerlemeci bir yön de göstermiyor ayrıca. Ve bu belirsizliğin en büyük mağdurları kadınlar ya da ötekileştirilenler de diyebiliriz sanırım. Bugün artık tartışmamamız gereken, sorun olarak dünde kalmış dediğimiz meseleler tekrar tekrar önümüze getirilmektedir. Toplumun inşası için hala kadın üzerinden bir takım yaptırımlar söz konusudur. Maalesef aynı şeyleri belki sakız gibi çiğnemekteyiz, belki her şey klişelerden ibaret gibi görünmekte, fakat gün be gün, her birimizin hayatını etkilediğini görmekteyiz. “Aile” toplumun devamı için temel bir önemdeyken “kadın olma” durumu yıkıcı bir anlam taşımaktadır.  Bu noktada kadını içine oturtmaya çalıştıkları geleneksel “aile” yapısını merkeze alarak, onun üzerinden kurulan tozpembe ve mavi dünyanın tekrar temsillerinin bir kurgusu olarak ele alabiliriz bu çalışma dizisini.

Ayrıca, toplumun olaylara yaklaşım tarzındaki ikircikli tutumu farklı katmanların bir arada yer almasıyla ifade edilerek, her şeyin aslında her zaman göründüğü gibi olmadığını ve ikiyüzlü bir yapmacıklığı barındırdığını anlatan çalışmalardır.  Bu durumda resimler, kırılgan ve çelişki konularını da gözlemleyebileceğimiz sembolik bir yapıyı içermektedir.

Tuvallerin ön yüzeyi akrilik, yağlı boya ve karakalem tekniği kullanılarak, indirgemeci bir tavırda tozpembe ve mavi renklerin ağırlıkta olduğu, kitap resmi estetiği ile oluşturulmuştur. Resimlerin bu yüzeyinde, nostalji ve romantizm hakimdir. Arka yüzeyinde ise kolaj tekniği ve monokrom renklerle daha dışavurumcu bir yapı söz konusudur. Dikme eyleminin bu çalışmalardaki işlevi, ön taraftaki kadın figürünün arka tarafa izinin çıkmasını sağlamaktır. Ön yüzeyde, tozpembe renkler ne kadar pozitif bir algı yaratıyor olsa da aslında, arka tarafın sunduğu özgür alan içerisinde ki negatif algıyla yüzleşerek yaratılmak istenen, toplumun iyileşmesini sağlamaktır.

2018-08-17T16:49:20+00:00