Güneş Terkol

Evim Kalbimdir, 2017, Kumaş üzerine dikiş, 200 x 300 cm

Yedi yıl içinde farklı coğrafyalarda, farklı kadınlarla yedi atölye çalışması gerçekleştirdim. Ortaya çıkan pankartlar, kolektif düşünce süreci ile bireysel anlatımları koruyarak ortak bir çalışma üretebilmenin örneği oldu. Her bir pankart çalışması, kadınların ifadeleri üzerinden farklı bir sosyolojik,  ekonomik yapıyı ve içinde yaşadıkları baskı toplumunu görselleştiriyor.

“Evim Kalbimdir” çalışması, 2017 Mayıs ayında Londra’da Fatoş Üstek’in küratörlüğünde gerçeklesen,  ArtNight London etkinliği kapsamında yaptığım pankart atölyesinin sonucudur. Pankartın içinde hem ay hem güneş, Londra köprüsü ve Londra’ya has tuğla binaların pencerelerinden bakan anonim karakterlerden oluşuyor. Her bir katılımcı pankartta ki figürlerden birini seçti ve seslendirdi yani görünen balonları kendi hayalleri ile işledi. Londra’da yaşayanlar ve oraya başka ülkelerden gelmiş farklı geçmişlere sahip katılımcılar ile birlikte bir ay geçirdik. Brexit, kentsel dönüşüm, değişen ekonomik koşullar, şehrin eksiklikleri ve gereksinimleri üzerine düşünüp eskizler yaptık. Böylece tüm fikirlerin yan yana geldiği bir pankart hazırladık. Ayrıca oluşturduğumuz imaj, Londra’da kamusal alanda kalıcı olarak duvar resmine dönüştü. Açılış akşamı pankart ile doğu Londra sokaklarında “kuş bandosu” eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdik.

2018-08-17T15:47:00+00:00