Hüseyin Arıcı

Aldanma II, 2016, Modelaj hamuru üzerine yağlıboya, Ø 43 cm

“Omurgasızlar” serisin bir parçası olan “Aldanma II” isimli çalışma, serisinin temellini oluşturan insanın, yalanla kurguladığı düzenleri, zorbalıklarını, değersizleştirdiği yaşamları, bencilliği ve kendi yarattığı maddeye olan bağımlığını bünyesinde barındırmaktadır “Aldanma II” isimli çalışma. Bunlarla birlikte daha spesifik bir noktaya temas etmektedir. Yaprak baharı, baharla gelen bereketi ve besini temsil eder. Minik meyve kurtları ise, bu yaprağı merkezine alır. Meyve kurtlarının hepsi bu yaprağı tüketmek isteyen, ona sahip olmayı arzulayan ya da onu mekana dönüştürmek isteyen insanların temsilidir.  Serinin her parçasında olduğu gibi bu çalışmada da omurgasız bir canlının samimiyetsiz, gerçekleri saptıran yalan bir söylemi sonucu bu meyve kurtları merkez etrafında toplanmıştır. “Size baharı vaat ediyorum… Sığınacak taze bir yaprak ve sevdiklerinizle güzel bir ömür…” bu söylem umut dolu hoş bir vaat gibi görünse de omurgasız bir çalı tarafından dillendirilmiştir koça bir yalandır. Ormanlar dolusu yaprağı terk ederek onlara sunulan bu sahte yaprak etrafında toplanmışlar, boş bir vaadin pesine düşmüşlerdir.

2018-08-17T16:11:18+00:00