İhsan Oturmak

Nizam, 2015, Ahşap, demir, beton plaka, 96 x 125 x 18 cm

Yenileşim I, 2014, Tuval üzerine karışık teknik, 200 x 145 cm

Çalışmaların tanımsal kısaltması; Benlik ve biriciklik olgusu, özle yoğrulur iken  hangi dışsal olaylara maruz kalarak önceki  özelliğini terk edebilir. ya da benlik (teklik)herhangi bir olayla yok edilirken,(devrim,değişim,inkılap ,ihtilal,baskı ,ceza ya da terbiye) hangi biçimsel  ya da duygusal tehditlerle yok edilebileceği,  zedelenebileceği ve ne gibi alakasız  durumlarla harmanlanabileceği ile ilgili bazı soruları sormamın ürünüdür . Teklik varlığını, yeni farklı bir pozisyona  gelerek nasıl gösterebilir. Bir önceki halinin özelliklerini taşıyabilir mi? Olduğu gibi olabilir mi? Başkalarınca İstendik tavırlar göstererek yeni döneme bir şeyler katarak gelebilir mi?

Girdi -işlem –çıktı, bir sanayi terimi iken, eğitim terimi olmasını sağlayan temel ilkeler mi vardır. Ya da formal istendik tavırlar mı? Her şeyin doğal olduğuna inanabiliriz belki de. Çünkü teorik kısımların biçimsel ve düşünsel özellikleri etkilediğini biliyoruz. İnsanın toplumla toplumsallaşması için kişisel ve bölgesel bazı değişikleri görmemek yararlı olabilir. Beş farklı sınıfa, tek sınıfta aynı dersi vererek olayı basitleştirebiliriz. Önceki verileri silerek hiçbir şey olmamış gibi de davranabiliriz.

2018-08-17T16:30:19+00:00