Vahit Tuna

“Önümüzde Hayat…”, 2016, Mermer üzerine oyma, 75 x 50 cm

”Önümüzde hayat her gün bir başka uykuya yatıp bir başka rüya göreceğiz. Halbuki zaman, ağır ağır bizimle akan nehir, bir göle varıyordu. Bu gölde artık biz akmıyor, dalgalanıyorduk.”

2016, Mermer üzerine yazı. 70 x 50 cm.

Sait Faik’in Sarnıç öyküsünden alıntılanan bu metin, sanatçının son dönem üretimlerine bir kaynak oluşturmaktadır. Öznel ile nesnel zaman arasındaki sanat pratiğini ve yapıt üretme deneyimleri için bu metin sanatçı için önem atfetmektedir.

Mermer üzerine bu coğrafyada yazılan metinlerin çoğunluğunun kahramanlık, destansılık ya da ölüm ile ilgili olma olgusu sanatçıda bu durumu ters yüz etmeye yöneltmektedir. İnsana dair bir günü ya da sonsuzluğu betimleyen bu kısa paragrafı sanatçı, mermer üzerine kazıyarak sabitleme gayretine düşmüştür. İlk olarak Pşisel Sergi’sinde (Psolo Exhibition) gösterilen bu yapıt, sanatçının zamansızlık olarak nitelendirdiği; sanat üretim ve sergileme pratiklerine, çocukluğuna ve geleceğe dair bir çeşit kozmosun eşliğinde gösterilmiştir.

2018-08-17T16:39:12+00:00